twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱
گالری شیعه نویس
» شهید فاطمی اطهر

گزارش تصویری از شهید حمید رضا فاطمی اطهر از شهدای مدافع حرم

شهید حمید رضا فاطمی اطهر از شهدای مدافع حرم زینبی است که این شهید حقا مصداق هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله می باشد.

ادامه مطلب