twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
گالری شیعه نویس
» خیر وشر

قیاس ما منشاء پیدایش خیر و شر

هیچ چیز در حدّ خود و در عالم خود شرّ و بد نیست؛ ولى قیاس و نسبت به این و آن که به میان آمد سخن از شرّ و بد به میان مى‏آید.

ادامه مطلب

خیر مطلق و شرّ نسبی.

منشأ بسیاری از اشکالاتی که در باره شرور مطرح است، سنجش خیر و شر اشیا با نفع و ضرر انسان است و اگر محورِ قضا و حکم، کل نظام و مجموعه واحدهای جهان هستی باشد، نه خصوص انسان، بسیاری از امور که به لحاظ فردی و جزئی شر به حساب می‏آیند، به لحاظ کل نظام شرّ نخواهد بود.

ادامه مطلب

توحید خالقیت و جایگاه بحث خیر و شر

بحث شرور و گناهان از آن جهت دارای اهمیت خاصی است که عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادی هر موحدی، مانند توحید افعالی، عدل الهی، حکمت الهی و نظام احسن، ناسازگار است.

ادامه مطلب