twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
گالری شیعه نویس
» توحید افعالی

توحید خالقیت و جایگاه بحث خیر و شر

بحث شرور و گناهان از آن جهت دارای اهمیت خاصی است که عدم فهم صحیح آن با اصول اعتقادی هر موحدی، مانند توحید افعالی، عدل الهی، حکمت الهی و نظام احسن، ناسازگار است.

ادامه مطلب

توحیدخالقیت در قرآن

قرآن کریم افزون بر بُعد اثباتی که حدوث و بقای همه اشیا را از خدا می‏داند، در بُعد سلبی نیز هرگونه آفرینش را از غیر خدا، هر که و هر چه باشد، نفی می‏کند؛ مثلاً در باره نقش کشاورزان می‏فرماید: آیا آنچه را می‏کارید شما می‏رویانید یا ما؟ (أَفَرَأَیْتُمْ ما تحرثون أَأَنْتُمْ تزرعونه أم نحن الزّارعون)[۱]

ادامه مطلب

انواع وعید خداوند سبحان

اما وعید، دو نوع است؛ وعید صِرف که برای همه وعید است و متضمن هیچ‏ گونه وعده ‏ای نیست و وعید آمیخته به وعده که برای عده‏ ای وعید است و برای عده ‏ای وعده.

ادامه مطلب

تخلف ناپذیری فعل از اراده

اگر خدا به چیزی امر تکوینی کند که موجود شود، آن چیز بدون هیچ‏گونه مانع و رادعی تحقق پیدا می‏کند. برهان مسئله نیز این است که امر تکوینی الهی همان ایجاد است و ایجاد بدون وجود نخواهد بود. بدین جهت در قرآن تأخر معلول از علت، که تأخر ذاتی نه تأخر زمانی است، با حرف «فا» که برای صرف ترتّب اثر بر مؤثر است بیان شده است: (کن فیکون)؛

ادامه مطلب