twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۴
گالری شیعه نویس
» توحید

 ربوبیّت

کسی می‏ تواند مدبّر و مربّی باشد که از شئون مخلوقات باخبر باشد و مسلّم آن کس جز خالق مخلوقات نیست؛ چون او بهتر از هر کس از ذات، هویت و عوامل برون و درون و موانع و مقتضیات مخلوق خود و نیز از گذشته و حال و آینده او آگاه است. پس هر کس که چیزی را خلق کرده می‏تواند او را بپروراند.

ادامه مطلب

مقدمه اثبات توحید عبادی

سراسر وجود انسان را فقر و نیاز احاطه کرده و بر اساس حکمت متعالیه این فقر و نیاز تنها در اصل حدوث و ایجاد نیست، بلکه انسان در بقا نیز محتاج به واجب است. افزون بر نیاز به اصل وجود، نیازهای مادّی و معنوی دیگری نیز انسان را فرا گرفته، آفاتی نیز حیات او را تهدید می‏کند.

ادامه مطلب

جلوه‏ های توحید عملی

از جمله جهاتی که موجب اهمیّت و امتیاز این بخش از توحید عملی بر توحید نظری می‏ شود این است که در تفسیر توحید عبادی می‏ گوییم: غیر از خدا احدی معبود نیست؛ خواه به نحو استقلال و خواه به نحو مظهریت، و غیر از خدا هر چه و هر کس باشد جز وظیفه بندگی سمتی ندارد ولی در توحید نظری روشن شد که اوصاف و افعالی مانند علم، حیات، قدرت، خالقیت و مالکیت به غیرخدا نیز اسناد داده می‏شود.

ادامه مطلب

توحید عملی واهمیت آن

از نظر ترتیب منطقی، گرچه توحید عملی در مرحله چهارم قرار دارد ولی آنچه در شئون مختلف بشر متجلّی است و در صیرورت و شدن انسان مؤثر است و هر کسی شب و روز با آن سروکار دارد توحید عملی و در رأس آن توحید عبادی است و نوعاً لجاجتها و مقاومتها در همین مقام است؛ عدّه‏ای معبودهای دروغین را به جای معبود واقعی بر مردم تحمیل می‏کنند، فرعون می‏گفت: (ما علمت لکم من إلهٍ غیری)[۱]؛ من جز خویشتن برای شما معبودی ندانم.

ادامه مطلب

اثبات توحید ربوبیت در قرآن

توحید ربوبیت در پرتو آیات قرآن با دو برهانِ جامع اثبات می‏شود.

ادامه مطلب

توحید در ربوبیت

ربّ از اسمای حسنای الهی و ربوبیت از صفات فعلی خدای سبحان است. این کلمه از ریشه «ربب» به معنای پروراندن و تدبیر کردن است، نه از «ربی»به معنای تربیت کردن؛ هر چند ممکن است لازم مشترک آنها یکی باشد.

ادامه مطلب

توحید در مالکیت(۲)

برخی آیات قرآن کریم به مثابه متن وتبیین توحید مالکیت هستند وبرخی به مثابه شرح وتبیین آیات متن می باشند در یادداشت قبلی به آیات متن ودر این یادداشت به آیات دیگر که شرح آیات متن هستند پرداختیم.

ادامه مطلب

توحید در مالکیت(۱)

مالکیت، یا اعتباری است یا حقیقی؛ مالکیت اعتباری مانند مالکیت انسان نسبت به خانه، زمین و ماشین که محض اعتبار و قرارداد است.

ادامه مطلب

بیان خیر و شر به زبان ساده (۲)

 نحوه راه یافتن خیر وشر یعنی خوب وبد در عالم هستی چگونه است که می گویند این خیر است و آن شر؟

ادامه مطلب

بیان خیر و شر به زبان آسان (۱)

نطفه در نطفه بودن کامل، و دانه در دانه بودن کامل و هسته در هسته بودن کامل و در سراى هستى آنچه هست در نهایت کمال، و کمال خوبى و زیبایى است و سخن نقص از قیاس یکى به دیگرى پیش مى‏ آید.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 212