twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز دوشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
گالری شیعه نویس
» توحید

بیان خیر و شر به زبان ساده (۲)

 نحوه راه یافتن خیر وشر یعنی خوب وبد در عالم هستی چگونه است که می گویند این خیر است و آن شر؟

ادامه مطلب

بیان خیر و شر به زبان آسان (۱)

نطفه در نطفه بودن کامل، و دانه در دانه بودن کامل و هسته در هسته بودن کامل و در سراى هستى آنچه هست در نهایت کمال، و کمال خوبى و زیبایى است و سخن نقص از قیاس یکى به دیگرى پیش مى‏ آید.

ادامه مطلب

بی اعتقادی به مهدویت ناقض اصول دین و اعتقادات است

استاد حوزه علمیه گفت: برخی موضوعات، ضروری دین نیست و شک و تردیدش به اعتقادات و دین ضرر نمی زند، اما اگر کسی به مهدویت معتقد نباشد اعتقادات و اصول دینش ناقص است.

ادامه مطلب

توحید در خالقیت

جمع‏ بندی مجموع آیات در این باره، همان توحید خالقیت و انحصار آفرینش در خدای سبحان و مظهریت غیر در جریان خالقیت است. قید «بإذنی» نیز که در بعضی آیات تکرار شده، قرینه است که موجودهای امکانی ذاتاً از خود هیچ ندارند و اسناد سمت آفریدن به آنان، مانند اسناد سایر اسمای حسنای الهی به آنها، در حد مظهر بودن آنان است و در جاهایی نیز که این قید ذکر نشده باید با سایر آیات محکم قرآن تطبیق و مقیّد شود.

ادامه مطلب

مراتب توحید

توحید به دوبخش نظری وعملی تقسیم می شود که هر کدام از این دوقسم خود نیز به چند قسم تقسیم می شوند توحید نظری به سه قسمت اصلی منقسم می گردد؛ که عبارتند از :

ادامه مطلب

بینش علامه طباطبایی به توحید

توحید پایه ای ترین اصل اعتقادی است ودیگر معارف اعتقادی وارزشی اسلام، از آن ریشه می گیرند.۱

ادامه مطلب

مقدمه ای برای شناخت عقائد اسلامی

ادامه مطلب

مفهوم توحید

توحید از ریشه (وحد) گرفته شده که دلالت بر انفراد ویگانگی دارد ودر زبان عربی دست کم دو معنا به کار رفته است :

ادامه مطلب

اعتقاد استدلالی به توحید

قرآن کریم به سه مسئله ریشه‏ ای و اعتقادی، بیشتر از سایر مسائل می‏پردازد و چنین بیان می‏دارد که نظام هستی را مبدئی است که جهان از آنجا شروع شده، و معادی است که سرانجام حرکت جهان به آن سمت منتهی می‏شود، و مسیری است، یعنی رسالت که راه و اصل، بین آغاز و انجام است .

ادامه مطلب