twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
گالری شیعه نویس
» امامت

تعداد امامان

تعداد امامان بزرگوار، طبق روایات متواتر، دوازده تا هستند

ادامه مطلب

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب در ایام ماه مبارک رمضان

هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مراسم اقامه‌ نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همه‌روزه به جز جمعه‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان در حسینیه‌ی امام خمینی (ره) برقرار است.

ادامه مطلب

شناسایی پرچم اهل بیت علیهم السلام

در برخی از روایات اشاره به خروج دوازده پرچم گمراه در اخر الزمان میکنند، ولی با این حال، پرچم حق و حقیقت از نور خورشید آشکار تر است

ادامه مطلب

کیفیت نگه داری سلاح پیامبر ص

از پاره ای روایات چنین برداشت میشود که سلاح مـورد نظـر (سلاح پیامبر ، که فقط ائمه آن را به ارث میبرند)در ظرفـی است که از آن به 《جفر》 یاد میشود و جفری که ظـرف سـلاح اسـت، قرمـز است و در مقابـل، جفـر سـفید اسـت کـه کتـاب هـای متعلـق بـه ائمـه در آن نگهداری میشود

ادامه مطلب

سلاح پیامبر، نشانه امامت

در مجموعه روایات مربوط به سلاح پیامبر گرامـی اسـلام ص، دو دسـته روایت وجود دارد؛ مفاد یک دسته ایـن اسـت کـه زره آن حضـرت، انـدازه قامت امامان معصوم ع است و اساساً یکی از نشانه های امـام ایـن اسـتو دسته ای دیگر از روایات بـر ایـن مطلـب دلالـت دارنـد کـه زره پیـامبر گرامی اسلام ص تنها بر قامت امام مهدی ع تناسب دارد و متناسب قامـت سایر امامان معصوم نیست .راه حل تعارض بدویِ این دو دسته روایت این اسـت کـه بگـوییم: پیامبرگرامی اسلام ص دو زره داشتند و یکی از آن دو، به اندازه قامت همه امامان معصوم، بوده است و دیگری فقط به اندازه قامت امام مهـدی ع اسـت

ادامه مطلب

برخی روایات ، تصریح در این امر دارند که سلاح پیامبر که همراه داشتن ان یکی از نشانه های امامت است، هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است، و هنگام ظهورشان این سلاح همراهشان خواهند بود، و احمد بصری که ادعای امامت میکند، ادعایشان باطل است، زیرا این سلاح هم اکنون نزد ان نمیباشد.

ادامه مطلب

آگاهی شیعیان به اینکه داشتن سلاح پیامبر نشانه امامت است.

احمد بصری ادعای امامت میکند، و مدعی است که سلاح پیامبر(که انرا به علم تأویل میکند) نزد وی است، ولی مراد از سلاح در روایات، سلاح مادی است و حتی شیعیان نیز به این امر مطلع بودند که یکی از نشانه های امام،داشتن سلاح(اسلحه و نه علم)پیامبر است، و در این باره روایات دیگری نیز درباره تصریح به این امر وارد شده اند.

ادامه مطلب

داشتن سلاح پیامبر یکی از نشانه های امامت است، که احمد بصری این نشانه را به علم تأویل کرده است ولی با توجه به روایاتی که سابقا ذکر کردیم و روایاتی نیز که در این بحث ذکر میکنیم، به این نتیجه میرسیم که سلاح به معنای حقیقی ان است.

ادامه مطلب

سلاح رسول خدا، نشانه امامت

در برخی از روایات معصومین علیهم السلام، که درباره صفات ائمه سخن گقته اند، از جمله صفات و شرایطی که به وسیله انها میتوان امامت را شناسایی کرد، داشتن سلاح رسول خدا است.

ادامه مطلب

مدعیان دروغین

یکی از حیله هایی که احمد بصری و انصار ان جهت فریب عوام مردم به ان متمسک میشوند، برداشت های نادرست از روایات اهل بیت است.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 3123