twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۱/۰۲
گالری شیعه نویس
» ارتباط

ارتباط معنوی شیعیان با امام زمان (عج) و غم درونی جمعه ها/ یاران امام دوازدهم (عج) ارکان سپاه ایشان هستند

محسنی با اشاره به ارتباط معنوی شیعیان با امام زمان (عج) و غم درونی جمعه ها، گفت: یاران امام دوازدهم ارکان سپاه ایشان را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب

فضای مجازی چگونه فضایی است؟

با آمدن فضای مجازی استقبال کم نظیری از آن شد ودر این زمانه پیر وجوان وحتی کودک وخردسال با آن هم دم اند .در صورت قطع شدن اینترنت برای چندساعتی یا حتی بعضا چند دقیقه ای سبب سردر گمی افراد رابوجود می اورد.

ادامه مطلب