twitter page
facebook page
instagram page
google plus page
تاریخ امروز امروز پنج شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
گالری شیعه نویس
» یمانی گری

توجیهات اتباع احمد بصری درباره روایت وصیت (۱۳)

جمع بندی که از این روایات به دست می رسد، این است که چنانچه قائل به وجود مهدیین باشیم و همچنین قائل باشیم که مهدیین اشخاصی غیر از ائمه اطهار هستند، نمیتوان قائل به امامت یا وصایت آنها بشویم،

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمد بصری درباره روایت وصیت(۱۲)

حال روایتی است معروف به روایت توقیع سمری که این روایت در کتاب الغیبه هست(این روایت اساس دعوت احمد بصری را به باد میده، زیرا در آن آمده که هرکس قبل از رخ داد ندای آسمانی و خروج سفیانی ادعای ارتباط داشتن با امام زمان می کند دروغگو است)

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمد البصری در باره روایت وصیت(۱۱)

در این مطلب نیز می خواهیم جواب کوبنده ای به جهالت ناظم العقیلی مبنی بر نبودن روایت اشاره به وصیت پیامبر اکرم، بدهیم.

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمدبصری درباره روایت وصیت(۱۰)

این روایت هم مانند روایت سابق مربوط به شب وفات پیامبر (ص)می باشد وهیچ اشاره ای به وجود اشخاصی بنام مهدیین نکرده ، وگفتار ناظم العقیلی مبنی بر اینکه روایتی غیر از وصیت به ائمه ومهدیین وجود ندارد باطل می شود زیرا این روایت وروایت قبل به وصیت پیامبردر شب وفاتشان اشاره می کندودر آن اشاره ای به مهدیین نشده است .

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمد بصری درباره روایت وصیت(۹)

حال از این دسته روایات(که اشاره به وصیت رسول خدا دارند) زیاد هستند، ونکته جالب این است که در همه این روایات هیچ اشاره ای به وجود مهدیین بعد از امام زمان نکرده است.

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمد بصری درباره روایت وصیت(۸)

هیچ روایتی اشاره به وصیت پیامبر به ائمه بعد از خودش وجود ندارد مگر روایت وصیت که اشاره به ائمه ومهدیین می کند.

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمدبصری درباره روایت وصیت(۷)+عکس

پس هر کس روایت وصیت را تکذیب کند باید روایتی غیر از آن بیاورد که حکایت از وصیت پیامبراکرم در شب وفاتش بکند ، که این امر نشدنی است زیرا وصیت شب وفات پیامبراکرم فقط در روایت مورد نظر آمده است و بر این اساس به یقین ثابت می شود که همین روایت ، متن وصیت پیامبر درشب وفات ایشان است.

ادامه مطلب

توجیهات اتباع احمد بصری درباره روایت وصیت(۶)

در مطلب قبل درباره آیه قرآن که اتباع احمد بصری آنرا مطابق روایت وصیت میدانند بحث شد وگفتیم که این آیه ناظر به وصیت به ارث مانده برای شخص در حال احتضار است وربطی به بحث وصیت درباره امامت ندارد.

ادامه مطلب

توجیهات احمد بصری درباره روایت وصیت(۵)

تمام سعی احمد بصری واتباع آن بر این است که روایت وصیت را از دست ندهند. زیرا فقط همین یک روایت است که ائمه ومهدیین را ذکر می کند، واین روایت نزد آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

ادامه مطلب

تواتر روایات مهدیین!

استعمال لفظ مهدیین در روایات، در مورد سه موضوع مختلف آمده است، و حال که روایات مهدیین درباره سه موضوع مختلف سخن گفته نمیتوان آنها را بر مهدیین بعد از امام زمان تطبیق کرد.

ادامه مطلب
صفحه 5 از 9« اولین...34567...آخرین »