بازدید : 2119
دسته بندی : متفرقه
تاریخ : خرداد ۶, ۱۳۹۶

شیطان که عامل نسیان و سبب سهو از حق و ذهول از صدق است چون با ذکر خدا رَجْم می‏ شود، لذا یاد خدای سبحان یکی از دو اثر مُثْبَت را خواهد داشت: یکی آنکه مانع پدیده سهو و غفلت است و به اصطلاح جنبه دَفْع خطر دارد و دیگر آنکه نسیان پدید آمده را به توجّه و التفات تبدیل می‏کند و به اصطلاح، جنبه رفع خطر را به همراه دارد: (وما أنسانیُه إلاّ الشیطان أنْ أذکره)


ذکر خدا آثار مُثبَتِ فراوانی دارد که به گوشه‏ ای از آن اشاره می‏ شود.
ذکرْ از آن جهت که با ذاکر، اتّحاد وجودی می‏ یابد و ذکر خدا با حضور او همراه است، پس ذاکر خود را در مَشْهد خدا حاضر می‏بیند و از کمال قرب و حضورْ طَرْفِ وافری می‏بندد لذا بر محور حیا از بسیاری از افکار پلید، اخلاق رذایل و اعمال نکوهیده احتراز می‏کند: (ألم یعْلم بأنّ الله یری)[۱] و در مصاف با اهرمن درون و بیرون که او را به هوی فرا می‏خواند و بساط هوس را فراسوی او می‏گشاید بر آنها پیروز می‏شود به طوری که برای دفع هر خطر آلودگی به گناه؛ عادلانه محفوظ می‏ماند یا برای رفْع محذور پدید آمده و گناه مرتکب شده تائبانه و مُنیبانه کوشش می‏کند: (قدْ أفْلح من تزکّی وذکر اسْم ربّه فصلّی)[۲] (والذین إذا فعلوا فاحشهً أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاسْتغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلاّ الله ولم یُصرّوا علی ما فعلوا وهم یعلمون)[۳] که آیه اول می‏تواند مسئله دفع گناه را تبیین کند چنانکه آیه دوم برای تحلیل رفْع گناه از راه توبه و انابه در ظلّ یاد خدا کافی است.

 شیطان که عامل نسیان و سبب سهو از حق و ذهول از صدق است چون با ذکر خدا رَجْم می‏ شود، لذا یاد خدای سبحان یکی از دو اثر مُثْبَت را خواهد داشت: یکی آنکه مانع پدیده سهو و غفلت است و به اصطلاح جنبه دَفْع خطر دارد و دیگر آنکه نسیان پدید آمده را به توجّه و التفات تبدیل می‏کند و به اصطلاح، جنبه رفع خطر را به همراه دارد: (وما أنسانیُه إلاّ الشیطان أنْ أذکره)[۴]، (وامّا یُنسینّک الشیطان فلا تقْعد بعد الذکری مع القوم الظالمین)[۵]، (إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیْسر ویصدّکم عن ذکر الله وعن الصلوه فهل أنتم منتهون)[۶] (اسْتحوذ علیهم الشیطان فأنْسیهم ذکر الله)[۷] که در این گونه آیات، عامل پدیده نسیان، شیطان معرّفی شده است و در آیه (واذکر ربّک إذا نسیت)[۸] یاد خدا سبب برطرف شدن نسیان می‏شود و خطر آمده را رفع می‏کند.
شیطان هرگز از تعدّی نسبت به انسانْ صرف نظر نمی‏کند، چون عدوّ مبین است و از عدوِّ مبین جز تعدّی و تجاوز مستمر چیز دیگری متوقّع نیست لذا باید عامل دفع یا رفع آن نیز استمرار داشته باشد، از این رو به ذکر کثیر امر شده است خواه به طور عموم، مانند: (یا أیّها الذین امنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً)[۹] و خواه به طور خصوص، نظیر: (واذکر ربّک کثیراً)[۱۰]، که به نحو خاص به حضرت زکریّا (علیه ‏السلام) کثرت یاد خدا امر شده، و هر گونه هدایتی که بهره انبیا و اولیای الهی شده، دیگران نیز مأمور به تأسّی و اقتدا هستند، جز آنکه دلیلی بر اختصاصی بودن آن حکم اقامه شده باشد و در مسئله ذکر کثیر نه تنها دلیلی بر اختصاص ارائه نشده، بلکه دلیل بر تعمیم یافت می‏ شود.

[۱] ـ سوره علق، آیه ۱۴٫
[۲] ـ سوره اعلی، آیه ۱۴ـ ۱۵٫
[۳] ـ سوره آل عمران، آیه ۱۳۵٫
[۴] ـ سوره کهف، آیه ۶۳٫
[۵] ـ سوره انعام، آیه ۶۸٫
[۶] ـ سوره مائده، آیه ۹۱٫
[۷] ـ سوره مجادله، آیه ۱۹٫
[۸] ـ سوره کهف، آیه ۲۴٫
[۹] ـ سوره احزاب، آیه ۴۱٫
[۱۰] ـ سوره آل عمران، آیه ۴۱٫

 

لینک کوتاه این مطلب :