بازدید : 1967
دسته بندی : یمانی گری
تاریخ : دی ۱۸, ۱۳۹۵

ناظم العقیلی یک روایت دیگر را ذکر میکندکه در ان اومده که درعصر امام زمان دریک مسجدی، ۱۲ امام نماز میخوانند، وی بر این باور است که این ۱۲تا همان ۱۲ مهدی هستند که اول انها احمد بصری است.

ناظم العقیلی روایاتی دیگر جهت اثبات امامت مهدیین ذکر میکند.

الشیخ الطوسی فی التهذیب: عنه (محمد بن أحمد بن یحیى) ، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن إسماعیل ، عن صالح بن عقبه ، عن عمرو بن أبی المقدام، عن أبیه عن حبه العرنی،قال: خرج امیر المؤمنین إلى الحیره فقال: لتصلن هذه بهذه- وأومى بیده إلى الکوفه والحیره – حتى یباع الذراع فیما بینهما بدنانیر، ولیبنین بالحیره مسجد له خمسمائه باب یصلی فیه خلیفه القائم (ع)لأن مسجد الکوفه لیضیق عنهم، ولیصلین فیه اثنا عشر إماماً عدلاً، قلت: یا امیر المؤمنین، ویسع مسجد الکوفه هذا الذی تصف الناس یومئذ ؟! قال: تبنى له أربع مساجد، مسجد الکوفه أصغرها، وهذا، ومسجدان فی طرفی الکوفه من هذا الجانب وهذا الجانب- وأومى بیده نحو البصریین والغریین.[۱]

شیخ طوسی در التهذیب از حبه عرنی، نقل می کنند که گفته است: امیر المؤمنین  به طرف حیره خارج شدند و فرمودند: (این با این، متصل میشود). حضرت با دست خویش به سوی کوفه و حیره اشاره کردند. تا جایی که یک ذراع از زمین بین آن دو، به چند دینار فروخته میشود، و مسجدی در حیره بنا می شود که پانصد در خواهد داشت و جانشین قائم -که خداوند فرجش را نزدیک گرداند- در آن نماز خواهد گزارد، چرا که مسجد کوفه برای آنان کوچک است و در آن دوازده امام عدل نماز خواهند گزارد. عرض کردم: آیا در آن روز، مسجد کوفه که آن را برای مردم وصف نمودید، توسعه خواهد یافت؟فرمود: برای کوفه، چهار مسجد ساخته خواهد شد، که
کوچکترین آن، مسجد کوفه خواهد بود، و این مسجد و دو مسجد در دو طرف کوفه، در اینطرف و آن طرف. (و با دستشان به دو طرف کوفه، اشاره فرمودند).

نکته: شاهد استدلال آنها  دوازده امامی که در مسجد نماز میخوانند، که انها بر این باورند که این ۱۲تا همان ۱۲ مهدی هستند که اول انها احمد بصری است.

و اما جواب:
خب میدانیم که امام و ائمه در لغت عرب به معنای رهبر، پیشوا ، جلودار و… است _ البته معنای خاص آن  در فرهنگ ما شیعیان، وصی رسول خداست _ وبه رؤسا و رهبران فکری و عقیدتی و حکومتی و… امام ونیز ائمه میگویند. از این به کسی که در نماز جماعت جلو می ایستد و دیگران به او اقتدا می کنند، و در حرکات نماز به نوعی از او پیروی می کنند نیز امام میگویند، ما هم در فارسی به او امام جماعت می گوییم.
در این موارد معمولا از سیاق و معنای جمله و با توجه به قبل و بعد عبارت به راحتی می توان منظور گوینده را فهمید.و میتوان گفت هرگاه سخن در رابطه با نماز جماعت و امام باشد، منظور همان امام جماعت است و نه لزوما وصی رسول خدا. این حدیث نیز همانگونه است و منظور از《لیصلین فیه اثنا عشر اماما عدلا》در اینجا ، امام عادل، امام جماعت است ونه جانشین پیامبر.

والحمد لله رب العالمین

ــــــــــــــــــــــــــــــ

۱_تهذیب الاحکام ج۳ ص۲۵۴

لینک کوتاه این مطلب :
برچسب ها :