بازدید : 2120
دسته بندی : یمانی گری
تاریخ : دی ۱۳, ۱۳۹۵

توجیه سومی که ناظم العقیلی و انصار احمد بصری درباره نبود نص صریح درباره امامت مهدیین طرح می کنند. رفع این ادعا به طور کامل شرح داده شده است.

و اما توجیه سومی که ناظم العقیلی و انصار احمد بصری درباره نبود نص صریح درباره امامت مهدیین طرح می کنند:

– تقیه بودن آن است.

دقت کنیم: امکان ندارد که کسی امام باشد، و بنابراین معرفت به او واجب باشد، و معرفت او، فقط و فقط از طریق رسول خدا و اهل بیت میسر باشد، و با این حال هیچ نص و دلیلی از رسول خدا و ائمه نداشته باشیم، آن هم، به دلیل تقیه!!! واقعا محال است و مخالف با شریعت.

جالب این جاست که وقتی انصار میخواهند تبلیغ کنند میگویند احمد با احادیث و نصوص روایی براهین قاطع خود را اثبات کرده است، اما وقتی صحبت از نص بر امامت یا نصوص مربوط به یمانی میشود، می گویند: تقیه است و مخفی و سرّ الهی است.

این که نشد حرف! ادعا انقدر مضحکانه وباور نکردنی است!
خوب هرکس بیاید یک بدعتی در دین بگذارد اما وقتی نص از او بخواهیم بگوید تقیه و سرّ بوده و نص نداریم …!

درباره باطل بودن این مورد در اینجا کافی است که دقت کنیم که:
ابوبصیر، از  بهترین های اصحاب بوده است، از صاحبان اسرار بوده است، و اگر مهدیین امام بودند، و امامت آن ها هم جزء اسرار  میبود، امام صادق سلام الله علیه، از میان همه اصحاب لا اقل به ابوصیر می فرمود، اما می بینیم که اینگونه نیست، بلکه اتفاقا امام باقر و امام صادق سالم الله علیهما  به ابوبصیر نمی فرمایند مهدیین، امام هستند، بلکه فرمودند: که مهدیین، مهدیین هستند! وقومی از شیعیان ما.

والحمد لله رب العالمین

لینک کوتاه این مطلب :