بازدید : 2120
دسته بندی : مطالب ویژه
تاریخ : آذر ۳۰, ۱۳۹۵

هیچ روایتی اشاره به وصیت پیامبر به ائمه بعد از خودش وجود ندارد مگر روایت وصیت که اشاره به ائمه ومهدیین می کند.

در بحث قبل به این نکته اشاره کردیم که ناظم العقیلی می گوید هیچ روایتی اشاره به وصیت پیامبر به ائمه بعد از خودش وجود ندارد مگر روایت وصیت که اشاره به ائمه ومهدیین می کند.
در واقع ناظم العقیلی یا جاهل به روایات اهل بیت است یا میخواهد از راه فریب دادن مردم وارد شود، زیرا روایاتی که درباره وصیت پیامبر به ائمه بعد از خودش است فراوانند ; همانند روایت زیر :

ما رواه الشیخ الکلینی  فی الکافی: عن عیسى بن المستفاد أبی موسى الضریر قال: حدثنی موسى بن جعفر( ݟ‌) قال: قلت لأبی عبد الله: ألیس کان أمیر المؤمنین  کاتب الوصیه ورسول الله صلی الله علیه وآله المملی علیه وجبرئیل والملائکه المقربون شهود? قال: فأطرق طویلا ثم قال: یا أبا َّ الحسن قد کان ما قلت ولکن حین نزل برسول الله  الأمر نزلت الوصیه من عند الله کتابامسجًلا نزل به جبرئیل مع أمناء االله تبارک وتعالى من الملائکهُ
 

فقال جبرئیل:

یا محمد مر بأخراج من عندک إلا وصیک; لیقبضها منا وتشهدناّ بإخراج من کان فی البیت ما خلا علیا فامر رسول الله بأخراج من کان فی البیت ما خلا علیا وفاطمه فیما بین الستر والباب ….. فقلت لأبی الحسن علیه السلام بأبی أنت وامی ألاتذکر ماکان فی الوصیه ؟ فقال سنن الله وسنن رسوله،   فقلت ; أکان فی الوصیه توثبهم وخلافهم علی امیر المؤمنین؟ فقال نعم والله شیئا شیئا ، وحرفا حرفا …[۱]  

همانطور که مشاهده می شود، به غیر از روایت وصیت که ناظم العقیلی به ان استدلال میکند ، روایات دیگری که اشاره به وصیت پیامبر به ائمه بعد از خودش می کند وجود دارد .
پس اینکه ناظم العقیلی فقط روایت وصیت مورد نظر خودش را مربوط به وصیت پیامبر میداند چیز باطل و نادرست است.

والحمد لله رب العالمین

ان شاء در ادامه به روایتهای دیگر ی که اشاره به وصیت پیامبر اکرم میکنند راذکر میکنیم

منبع :

۱_الکافی،ج ۱،ص۲۸۱٫

لینک کوتاه این مطلب :