بازدید : 2120
دسته بندی : یمانی گری
تاریخ : آذر ۷, ۱۳۹۵

ادامه برسی سند روایت وصیت

نفر دوم
۲_علی بن الحسین

او نیز مانند علی ابن سنان مجهول است.

انصار احمد بصری می گویند او پدر شیخ صدوق است و به کلام میرزا حسین نوری استدلال میکنند ؛

إن الموجود فی کتب الأحادیث والرجال التعبیر عن والد الصدوق بقولهم : علی بن الحسین ، أو علی بن بابویه۱

جواب:

در حالی که اساسا اینها با یک تدلیسی خواسته اند یک فهم سقیم و غلط را از سخن شیخ نوری بدست اورند.

شیخ نوری در خاتمه مستدرک شبهه ای را مطرح می کند که شخصی گفته است:

نویسنده کتاب فقه الرضاء ، علی بن موسی است که وی همان پدر شیخ صدوق است.

سپس در رد این سخن می گوید که اصلا اسم پدر شیخ صدوق علی بن موسی نیست بلکه آنچه که درکتب احادیث برای وی نوشته می شود علی بن حسین یا علی بن بابویه است نه علی بن موسی.!

* یعنی صرفا اسم پدر شیخ صدوق علی بن حسین یا علی بن بابویه است و در کتب احادیث با لفظ علی بن حسین نوشته می شود نه علی بن موسی.

ولی انصار احمدبصری از این سخن شیخ نوری یک قاعده علی الإطلاق ساخته اند که در هر جایی روایتی بیاید که علی بن حسین نوشته شود منظور پدر شیخ صدوق است!!!

که فقر علمی در این سخن و فهم مغرضانه وبرداشت ناصحیح آنها از سخن شیخ نوری واضح است.

دوستان توجه داشته باشند
درضمن خود شیخ طوسی علیه الرحمه صریحا این سخن را رد کرده است
و شخصا فرموده است که تمامی روایاتی که من از پدر شیخ صدوق نقل می کنم فقط دو طریق أخذ دارد:

طریق اول:شیخ مفید رحمه الله از شیخ صدوق(ابوجعفر محمد بن علی بن حسین) از پدر شیخ صدوق.

طریق دوم:حسین بن عبید الله از شیخ صدوق از پدر شیخ صدوق.۲

نکته:
این اسم مشترک است بین علی ابن الحسین ثقه وغیر ثقه.
برای شناخت چنین فردی باید به نقل آن توجه کنیم.دراین صورت اگر نقل آن طبق فرموده شیخ طوسی باشد این فرد ثقه است واگر طبق فرموده شیخ صدوق نباشد ثقه نیست.
والحمد لله رب العالمین.

سمیر الهایی

منابع :

۱- خاتمۀ المستدرک-ج ۱-ص ۳۱۶ -( مؤسسۀ آل البیت ) لإحیاء التراث – قم – ایران.

۲- الفهرست-الشیخ ابو جعفر محمد الطوسی-ص ۱۵۷ – مؤسسۀ نشر الفقاهۀ.

لینک کوتاه این مطلب :