بازدید : 1967
دسته بندی : مطالب ویژه
تاریخ : آذر ۲۳, ۱۳۹۵

همانطور که از متن روایت وصیت پیداست، تمسک به این روایت باعث جلوگیری از گمراهی نمی شود، زیرا روایت از وجود دوازده امام ودوازده مهدی سخن می گوید در حالی که در ذیل آن فقط اشاره به مهدی اول می کند. حال که روایت یازده نفر از مهدیین را معرفی نکرده است چگونه تمسک کردن به آن مانع از گمراهی می شود؟

 

احمد بصری واتباع ان بر این باورند که روایت وصیت از قداست خاصی بر خوردار است وهر کس به آن تمسک کند از گمراهی در امان خواهد.
ولی همانطور که از متن روایت وصیت پیداست، تمسک به این روایت باعث جلوگیری از گمراهی نمی شود، زیرا روایت از وجود دوازده امام ودوازده مهدی سخن می گوید در حالی که در ذیل آن فقط اشاره به مهدی اول می کند. حال که روایت یازده نفر از مهدیین را معرفی نکرده است چگونه تمسک کردن به آن مانع از گمراهی می شود؟
نکته بعدی این است که احمد بصری واتباع آن میگویند که چاره ای جز قبول وعمل کردن به روایت وصیت نیست،زیرا فقط همین روایت است که حجتهای خداوند برروی زمین را معرفی می کند.
در جواب این مطلب باید عرض کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که مهدیین را حجتهای خداوند معرفی کند.زیرا روایاتی که درباره معرفی مهدیین هست آنها را به خود ائمه اطهار یا شیعیان آنها معرفی کرده است نه اینکه آنها وجودی مستقل از ائمه باشند ،و هم مقام آنها.
دوما :اینکه میگویند فقط روایت وصیت حجتهای خداوند را معرفی میکند،باز هم چیز باطلی است،زیرا این روایت شاذ(غیر مشهور)است وروایات مشهور در باب معرفی کردن دوازده امام وارد شده اند. که یکی از آنها روایتی است که سلیم ابن قیس در باره معرفی کردن دوازده امام آورده است.
والحمد لله رب العالمین

لینک کوتاه این مطلب :