بازدید : 1967
دسته بندی : یمانی گری
تاریخ : آبان ۲۳, ۱۳۹۵

برخی از بی خبران از روایات اهل بیت نظیر اتباع احمد بصری میگویند که برخی از روایات اهل بیت به احوال راوی توجهی نمیکنند واین روایات به ضرورت قبول خبر راوی(حتی اگر عقیده آن فاسد باشد)تأکید کرده است،وبا توجه به این روایات اعتبار علم رجال ساقط میشود.

برسی این روایات

یکی از این روایات به شرح زیر میباشد:

عن ابی بصیر عن ابی جعفر_اوابی عبدالله(ع):قال ولا تکذبوا الحدیث اذا اتاکم به مرجئ ولا قدری ولا حروری ینسبه الینا فإنکم لا تدرون لعله شیء من الحق فیکذب الله فوق عرشه. المحاسن ج ۱ ص ۲۳۰

وهیچ گاه به حدیثی که ناقل ان شخص مرجئی یا قدری یا حروری(اهل عقیده باطل)باشد نسبت دروغ ندهید زیرا ممکن است از روی حق گفته باشد. که در این صورت به خدا دروغ بسته اید.

جواب:

یکی از مسائل اولیه که علماء رجال به آنها اشاره میکنند(همانند محقق خوئی)
نبودن ملازمه بین فساد عقیده و دروغگویی راوی است.
زیرا چه بسا راوی موافق عقیده باشد ولی دروغگو است.وهمچنین ممکن است راوی مخالف عقیده باشد ولی راستگو است.
پس شرط قبول یاعدم قبول خبر راوی دروغ یا راستگو بودن آن است،واین روایت ناظر به همین امر است یعنی اگر شخص راوی دارای عقیده باطل باشد(مرجئی،قدری،حروری) نباید بر خبرش خط بطلان بکشیم بلکه باید راستگو یا دروغگو بودن آنرا در نظر بگیریم.
والحمد لله رب العالمین

ادامه دارد

نویسنده: سمیر الهایی

 

لینک کوتاه این مطلب :